ACT IV – PHÂN TÍCH CẢNH PHIM – BIỂU DIỄN HÌNH THỂ

Thông tin

Học viên sẽ học tất cả các công cụ và kỹ thuật cốt yếu để thực hiện cảnh quay trên phim trường ở trong lớp ACT IV – Diễn xuất trên phim trường. Diễn viên sẽ học các bài tập để chuẩn bị trước mỗi phân cảnh, giữ tập trung và kích hoạt cảm xúc, giữ vững tâm lý. Ngoài ra, học viên còn học các cấp bậc cảm xúc, hướng nhìn và các cử động vật lý cho các góc máy khác nhau, và cách giữ vững tâm lý và tập trung trong thời gian quay..