Schedule

LỊCH KHAI GIẢNG

DIỄN XUẤT FILM & TV

ĐĂNG KÝ NGAY

Khóa học

Số buổi

Học phí

ACT I  

5 Tuần | 10 Buổi

8,500,000 VND

Khóa học

Số buổi

Học phí

ACT II 
PHÂN TÍCH CẢNH PHIM

5 Tuần | 10 Buổi

8,000,000 VND

REGISTER
NOW

Đăng ký ngay