Directing Actors

FILM & TV
CHỈ ĐẠO DIỄN XUẤT

DIR I
CHỈ ĐẠO DIỄN XUẤT TIỀN KỲ

5 TUẦN | 10 BUỔI HỌC

Trong chương trình DIR I Directing Actors, học viên sẽ học cách làm việc với diễn viên trong giai đoạn tiền kỳ. Học viên sẽ học kĩ thuật diễn xuất cơ bản, hướng dẫn, huấn luyện diễn xuất cho diễn viên. Học viên sẽ tìm hiểu các bước cùng diễn viên phân tích vai diễn và diễn tập, tạo tương tác giữa các vai diễn trong kịch bản.

Khóa học giúp đạo diễn tạo ra sự tin tưởng cho diễn viên, giúp diễn viên giữ được thể trạng và tinh thần thoải mái cho các cảnh diễn thân mật, cách diễn xuất tiết chế phù hợp với tổng thể diễn xuất của phim, cách làm chủ giọng nói và ngôn ngữ cơ thể, thiết lập phong cách diễn xuất nhất quán cho cả bộ phim.

DIR II
CHỈ ĐẠO DIỄN XUẤT TRÊN PHIM TRƯỜNG

5 TUẦN | 10 BUỔI HỌC

Trong lớp học này, các học viên sẽ học các kỹ thuật chỉ đạo diễn viên trong quá trình quay phim. Các học viên sẽ áp dụng những kỹ thuật đã được học từ lớp DIR I như Phương pháp A.C.T, Kỹ thuật diễn xuất và Công cụ Phân tích cảnh phim để hướng dẫn, truyền cảm hứng và thúc đẩy diễn viên đạt tới những màn diễn xuất đỉnh cao. Các học viên sẽ học cách chỉ đạo diễn viên thực hiện những cảnh phim khó với nhiều cảm xúc phức tạp đan xen nhau như giận dữ, thân mật, đấu tranh, khóc... Bên cạnh đó là kỹ thuật blocking trên phim trường. Trong buổi học cuối cùng, các học viên sẽ có cơ hội thực hành chỉ đạo diễn xuất cho diễn viên trước camera.

REGISTER
NOW

Đăng ký ngay