DIR II – CHỈ ĐẠO DIỄN XUẤT TRÊN PHIM TRƯỜNG

DIR II
CHỈ ĐẠO DIỄN XUẤT TRÊN PHIM TRƯỜNG

THÔNG TIN

DIR II – CHỈ ĐẠO DIỄN XUẤT TRÊN PHIM TRƯỜNG

5 TUẦN | 10 BUỔI HỌC

Trong lớp học này, các học viên sẽ học các kỹ thuật chỉ đạo diễn viên trong quá trình quay phim. Các học viên sẽ áp dụng những kỹ thuật đã được học từ lớp DIR I như Phương pháp A.C.T, Kỹ thuật diễn xuất và Công cụ Phân tích cảnh phim để hướng dẫn, truyền cảm hứng và thúc đẩy diễn viên đạt tới những màn diễn xuất đỉnh cao. Các học viên sẽ học cách chỉ đạo diễn viên thực hiện những cảnh phim khó với nhiều cảm xúc phức tạp đan xen nhau như giận dữ, thân mật, đấu tranh, khóc... Bên cạnh đó là kỹ thuật blocking trên phim trường. Trong buổi học cuối cùng, các học viên sẽ có cơ hội thực hành chỉ đạo diễn xuất cho diễn viên trước camera.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

1. Khởi động và gợi ý cảm xúc

2. Làm việc với diễn viên phụ và diễn viên quần chúng trên set

3. Chỉ đạo cảnh tranh luận và cảnh nhiều cảm xúc

4. Kỹ thuật xây dựng sự thân mật trong lúc Rehearsal

5. Chỉ đạo cảnh tình cảm

6. Chỉ đạo cảnh hành động, chiến đấu

7. Kỹ thuật Blocking nhiều diễn viên trên set

8. Hoàn thiện Shotlist đạo diễn

9. Kỹ thuật Blocking và Rehearsal với camera

10. Thực hành chỉ đạo diễn xuất trước camera

LỊCH HỌC

Khóa học

Khai giảng

Thời gian

Số buổi

Học phí

DIR II 
CHỈ ĐẠO DIỄN XUẤT TRÊN PHIM TRƯỜNG

TBC

TBC

5 Tuần | 10 Buổi

8,000,000 VND

REGISTER
NOW

Đăng ký ngay