DIR I – CHỈ ĐẠO DIỄN XUẤT TIỀN KỲ

DIR I
CHỈ ĐẠO DIỄN XUẤT TIỀN KỲ

THÔNG TIN

DIR I – CHỈ ĐẠO DIỄN XUẤT TIỀN KỲ

5 TUẦN | 10 BUỔI HỌC

Trong chương trình DIR I Directing Actors, học viên sẽ học cách làm việc với diễn viên trong giai đoạn tiền kì. Học viên sẽ học kĩ thuật diễn xuất cơ bản, hướng dẫn, huấn luyện diễn xuất cho diễn viên. Học viên sẽ tìm hiểu các bước cùng diễn viên phân tích vai diễn và diễn tập, tạo tương tác giữa các vai diễn trong kịch bản. Khóa học giúp đạo diễn tạo ra sự tin tưởng cho diễn viên, giúp diễn viên giữ được thể trạng và tinh thần thoải mái cho các cảnh diễn thân mật, cách diễn xuất tiết chế phù hợp với tổng thể diễn xuất của phim, cách làm chủ giọng nói và ngôn ngữ cơ thể, thiết lập phong cách diễn xuất nhất quán cho cả bộ phim.

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

1. Sức mạnh của suy nghĩ - Tư duy diễn xuất

2. Phương pháp kể chuyện bằng cảm xúc

3. Diễn đạt ý ngầm của lời thoại và hành động

4. Thực hành nghiên cứu kịch bản – Lắng nghe và phản hồi

5. Phân tích kịch bản – Xây dựng vòng cung nhân vật, Thiết lập sơ đồ quan hệ nhân vật, Xác lập Tâm trạng và Nhịp điệu

6. Xây dựng nhân vật với WHAT, HOW và WHY

7. Làm rõ suy nghĩ và định hình nhân vật, lập sơ đồ cảm xúc

8. Xác định phong cách diễn xuất, Phương pháp làm việc với từng trường hợp cụ thể

9. Làm quen với Rehearsal: Xây dựng niềm tin cho diễn viên

10. Thực hành Rearsal và Kỹ thuật Blocking

LỊCH HỌC

Khóa học

Số buổi

Học phí

DIR I  
CHỈ ĐẠO DIỄN XUẤT

5 Tuần | 10 Buổi

8,500,000 VND

(Trong học phí đã bao gồm 500,000 VND phí đăng ký một lần với A.C.T Academy)

REGISTER
NOW

Đăng ký ngay