Dành cho học viên 6-17 tuổi

DIỄN XUẤT & NÓI TRƯỚC CÔNG CHÚNG
DÀNH CHO HỌC VIÊN 6-17 TUỔI

A.C.T YOUNG ACTORS
Diễn xuất

A.C.T YOUNG ACTORS – khóa học bằng tiếng Anh về Diễn xuất dành cho trẻ em và thanh thiếu niên từ 6 – 17 tuổi, được A.C.T Academy hợp tác cùng Tổ chức I-PATH - International Performing Arts & Theatre triển khai.
Học viên sẽ được hóa thân vào các nhân vật trong các tác phẩm văn học, điện ảnh và sân khấu của Việt Nam và thế giới, từ đó hình thành kỹ thuật diễn đạt cốt truyện, tư duy sáng tạo, kỹ năng ghi nhớ, tính kỷ luật trong thực hành và khả năng tập trung.

A.C.T YOUNG LEADERS
Nói trước công chúng

A.C.T YOUNG LEADERS - khóa học bằng tiếng Anh về Nói trước công chúng, Giao tiếp và Thuyết trình, dành cho trẻ em và thanh thiếu niên từ 6 – 17 tuổi, được A.C.T Academy hợp tác cùng Tổ chức I-PATH - International Performing Arts & Theatre triển khai.
Học viên sẽ được học kĩ năng giao tiếp, tư duy phản biện, kỹ năng thuyết trình, từ đó kích thích tư duy phản biện và nhận thức về sự phong phú trong lời nói và tính cách.

REGISTER
NOW

Đăng ký ngay