Courses & Tuition

FILM & TV

DIỄN XUẤT
FILM & TV

CHỈ ĐẠO DIỄN XUẤT
FILM & TV

BIÊN
KỊCH

DẪN
CHƯƠNG TRÌNH

FILM & TV
DIỄN XUẤT FILM & TV

Khóa Diễn xuất trong phim điện ảnh và truyền hình được đạo diễn Kathy Uyên tạo ra từ kinh nghiêm thực tiễn và kiến thức điện ảnh chuyên sâu, phù hợp với các đối tượng diễn viên có kinh nghiệm diễn xuất cũng như những người mới bắt đầu.

Chương trình giảng dạy với các khóa học ngắn hạn kéo dài trong 5 tuần, phù hợp với người đi làm, đang tham gia công việc diễn xuất, sinh viên...

FILM & TV
CHỈ ĐẠO DIỄN XUẤT FILM & TV

Khóa học Chỉ đạo diễn xuất trong phim điện ảnh và truyền hình được đạo diễn Kathy Uyên tạo ra từ kinh nghiêm thực tiễn và kiến thức điện ảnh chuyên sâu, phù hợp với các đạo diễn, nhà sản xuất, biên kịch, các nhà làm phim chuyên và không chuyên.
Chương trình giảng dạy với các khóa học ngắn hạn kéo dài trong 5 tuần, phù hợp với người đi làm, đang tham gia công việc trong ngành điện ảnh, sinh viên...

FILM & TV
BIÊN KỊCH CHO ĐIỆN ẢNH

Chương trình Biên kịch cho phim Điện Ảnh tập trung vào dạy những kiến thức nền tảng để viết nên một kịch bản điện ảnh từ cách lên ý tưởng cảnh phim, nhân vật, và cốt truyện thú vị để từ đó tạo nên các treatment, kịch bản phim ngắn, hoặc phim điện ảnh.

Sắp mở lớp

FILM & TV
DẪN CHƯƠNG TRÌNH

Sắp mở lớp

REGISTER
NOW

Đăng ký ngay