ACT IV DIỄN XUẤT TRÊN PHIM TRƯỜNG

ACT IV
DIỄN XUẤT TRÊN PHIM TRƯỜNG

THÔNG TIN

Trong LỚP ACT IV, Diễn viên sẽ học tất cả các công cụ và kỹ thuật cốt yếu để thực hiện cảnh quay trên phim trường. Diễn viên sẽ học các bài tập để chuẩn bị trước mỗi phân cảnh, giữ tập trung, kích hoạt cảm xúc, và giữ vững tâm lý. Diễn viên sẽ học các cấp bậc cảm xúc, hướng nhìn và các cử động vật lý cho các góc máy khác nhau, và cách giữ vững tâm lý và tập trung trong thời gian quay. Diễn viên sẽ học cách xây dựng niềm tin và sự gần gũi đối với bạn diễn, xử lý các cảnh tâm lý khó, các cảnh làm tình, đánh nhau và cả những cảnh tĩnh.

BÀI TẬP KHỞI ĐỘNG:

Truyền năng lượng cho giọng nói và cơ thể, mở rộng lồng ngực

Luyện phát âm tròn chữ, rõ ràng, chuẩn xác

Luyện tập cơ thể để biểu đạt tự tin và tự do

Giải phóng cảm xúc, giọng nói, và cơ thể

BÀI TẬP CHUYÊN MÔN:

Khởi động cảm xúc, Bài luyện nhịp thở, Bài luyện phát âm, Bài tập vặn lưỡi, Bài cheat hướng nhìn, Bài tập Thân mật.

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

1. Đọc kịch bản Table Reading: Hiểu phong cách diễn xuất của toàn bộ diễn viên.

2. Ngày đầu trên trường quay: Cách giữ bình tĩnh, phân bổ năng lượng, chuyển đổi tâm lý và cảm xúc, đọc ljai kịch bản và liên hệ với quá trình chuẩn bị vai diễn.

3. Diễn tập với Máy quay, Kỹ thuật Blocking và sử dụng đạo cụ liên quan.

4. Góc máy, hướng nhìn, và cách làm việc với nhiều máy quay.

5. Cách chuẩn bị quay cảnh tâm lý.

6. Cách chuẩn bị quay cảnh thân mật và cảnh hôn.

7. Cách chuẩn bị quay cảnh hành động.

8. Kỹ thuật diễn xuất phim hài kịch nâng cao và cách ứng biến khi quay phim.

9. Kỹ thuật diễn xuất phim chính kịch nâng cao và cách ứng biến khi quay phim.

10. Cách ứng phó và vượt qua khó khăn trên phim trường.

REGISTER
NOW

Đăng ký ngay