ACT III XÂY DỰNG NHÂN VẬT

ACT III
XÂY DỰNG NHÂN VẬT

THÔNG TIN

Trong lớp ACT III - Xây dựng nhân vật, học viên sẽ học cách phân tích kịch bản, xây dựng bản đồ tâm lý nhân vật, xây dựng cảm xúc và hình thể của nhân vật trong thời gian chuẩn bị tiền kỳ sản xuất.

BÀI TẬP KHỞI ĐỘNG:

Truyền năng lượng cho giọng nói và cơ thể, mở rộng lồng ngực

Luyện phát âm tròn chữ, rõ ràng, chuẩn xác

Luyện tập cơ thể để biểu đạt tự tin và tự do

Giải phóng cảm xúc, giọng nói, và cơ thể

BÀI TẬP CHUYÊN MÔN:

Cách đi đứng của nhân vật, giọng nói và cử chỉ của nhân vật, nguồn năng lượng, đánh thức nhân vật bên trong, sự thân mật của nhân vật.

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

1. Phân tích Kịch bản.

2. Làm rõ cảm xúc nhân vật thông qua các câu hỏi WHAT, HOW, WHY.

3. Xây dựng ành trình cảm xúc và lịch sử nhân vật.

4. Thiết lập quan hệ với các nhân vjaat khác trong kịch bản.

5. Khám phá thế giới nội tâm và ngôn ngữ cơ thể cho nhân vật.

6. Điều khiển Giọng nói và cử chỉ của nhân vật.

7. Chuẩn bị phân đoạn đầu tiên và cuối cùng cho nhât vật.

8. Cách diễn tập với Đạo diễn.

9. Cách diễn tập và chuẩn bị với Bạn diễn.

10. Trình diễn phân đoạn bắt đầu và kết thúc của nhân vật.

REGISTER
NOW

Đăng ký ngay